Co to jest COP (Coefficient Of Performence)?

Jest to współczynnik efektywności pracy pompy (stosunek energii przekazanej na wyjściu do energii elektrycznej dostarczonej do zasilania) uzależniony od różnicy temperatur górnego i dolnego źródła ciepła oraz potencjalnych strat termicznych i elektrycznych. Czym wyższa różnica temperatur, tym niższa sprawność pompy.

Czy pompa ciepła jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowanie na ciepło?

Tak, jeśli pompa ciepła została dobrana w ten sposób, aby pokryć 100% zapotrzebowania na energię cieplną. Jeśli z powodów anomalii pogodowych temperatura spadnie poniżej wartości określonej jako najniższa przy obliczaniu zapotrzebowania na energię, pompa ciepła przy dzisiejszej technologii sprzęt poradzi sobie.

Kiedy dom uznajemy za energooszczędny?

Nie ma zapisów prawnych regulujących to zagadnienie. Przyjęto, że domem energooszczędnym jest taki, którego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania nie przekracza 70 kWh/(m2*rok) – a więc o połowę mniej, niż w budynkach spełniających podstawowe wymagania prawne.

. Jaki wpływ na pracę instalacji fotowoltaicznej ma temperatura powietrza?

Im niższa temperatura otoczenia, tym większe napięcie oraz moc na wyjściu z systemu. Panele słoneczne posiadają ujemny współczynnik temperaturowy.

Kiedy generator fotowoltaiczny nie produkuje energii elektrycznej?

 • w nocy,
 • przy bardzo silnym zachmurzeniu i mgle,
 • kiedy panele słoneczne są całkowicie pokryte śniegiem,
 • przy braku napięcia w sieci zasilającej system fotowoltaiczny.

Czy w domu pasywnym można otwierać okna?

Oczywiście, że tak, ale wcale nie jest to konieczne. Świeże powietrze zapewnia nam innowacyjna, bezobsługowa wentylacja mechaniczna wraz z rekuperatorem stale monitorującym stan powietrza w domu.

Czy można wprowadzać zmiany do zamówionego projektu?

Do zakupionego projektu można wprowadzić zmiany, których może dokonać np. architekt adaptujący projekt. W każdym projekcie jest zawarta zgoda na bezpłatne zmiany w projekcie takie jak:

 • dostosowanie budynku do warunków lokalnych;
 • zmiana technologii budowy poprzez użycie innych materiałów;
 • zmiana usytuowania otworów okiennych i drzwiowych;
 • zmiana funkcji pomieszczeń;
 • zmiana wysokości pomieszczeń;
 • przesunięcie lub likwidacja niektórych ścian działowych;
 • zmiana obrysu zewnętrznego budynku;
 • zmiana wysokości ścian kolankowych;
 • zmiana połaci dachowej, w tym kąta nachylenia i układu;
 • zmiany wymiarów schodów;
 • instalacji wewnętrznych;
 • zmiana wielkości i kształtu tarasów zewnętrznych;
 • wykonanie lustrzanego odbicia;
 • likwidacja lub dodanie balkonu;
 • zmiana formy wejścia do budynku;
 • zmiany w konstrukcji budynku naniesione przez uprawnionego inżyniera budownictwa lądowego.

Jaki dom mogę zbudować na mojej działce?

Zanim zaczną Państwo szukanie projektu, należy najpierw dowiedzieć się, czy gmina, na której jest umiejscowiona działka, posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli tak, to warto poznać jego zapisy względem ograniczeń w zakresie budowy obiektów na danym terenie.

Jak usytuować dom na mojej działce?

Odległość od sąsiedniej działki precyzuje Prawo Budowlane, które mówi, że należy zachować odległość:

 • 3 metrów od granicy działki przy ścianie bez okien lub drzwi;
 • 4 metrów od granicy działki w przypadku, gdy ściana zawiera okna i drzwi.

Kto adaptuje przyłącza?

Przyłącza takie jak; prąd, gaz, wodociągi adaptuje projektant.

Kiedy ubiegać się o przyłącze elektryczne?

Do operatora energetyki o uzyskanie przyłącza elektrycznego występujemy po uzyskaniu pozwolenia na budowę.  Ma on 12 miesięcy na przyłączenie naszego domu do sieci elektrycznej. Przed rozpoczęciem prac budowlanych można ubiegać się u operatora o tzw. „przyłącze budowlane”.

Ława czy płyta fundamentowa?

Płyta fundamentowa jest obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Sprawdza się na słabych gruntach, ponieważ ta metoda nie wymaga budowy ław i ścian fundamentowych.

W standardzie w naszych projektach dołączamy projekt na ławę fundamentową, który przy niewielkiej dopłacie zmienimy na płytę fundamentową.